1999

Ίδρυση της εταιρείας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2500 τμ στο 7ο χλμ Σιδηρόκαστρου- Προμαχώνα με δραστηριότητα την κατασκευή πλαστικών δεξαμενών.

1999

2003

Επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού με αγορά κονιορτοποιητή πρώτης ύλης με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων.

2003

2005

Έναρξη παραγωγής ανταλλακτικών κάδων απορριμάτων και πλαστικών στηθαίων οδοσήμανσης.

2005

2007

Ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας στα Βαλκάνια.

2007

2010

Ανάπτυξη τμήματος Μάρκετινγκ με εξειδικευμένα στελέχη.

2010

2015

Περαιτέρω επέκταση της εξαγωγικής δραστηριότητας στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

2015

2017

Ανακαίνιση των γραφείων και δημιουργία νέων χώρων 250τμ.

2017

2019

Επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού με αγορά νέας σύγχρονης μηχανής χύτευσης για ογκώδη προϊόντα.

2019

2019

Σημαντική επέκταση του δικτύου διανομής με της δημιουργία αποθηκευτικού κέντρου στην Θεσσαλονίκη.

2019