Ποτηροθήκη

διαστάσεις σε cm, 40 Χ 20 Χ 10 & 8 (βάθος τρύπας)

Περισσότερα