Αναπόσπαστο μέρος σε κάθε δραστηριότητα της ROTOGRAN αποτελούν τόσο οι εταιρικές όσο και οι οικολογικές ευθύνες που αφορούν την βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, ενστερινζόμενοι απόλυτα την ανάγκη εναρμόνισης με σύγχρονες πρακτικές παραγωγής φιλικής προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που θωρακίζουν τη σταθερά ανοδική πολιτική «πράσινης» ανάπτυξης της εταιρίας:

  • Το πλαστικό που χρησιμοποιείται (πολυαιθυλένιο) είναι 100% ανακυκλώσιμο και επαναχρησιμοποιούμενο
  • Οι αντίστοιχες α’ ύλες συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά χρήσης και καταλληλότητας
  • Ο τρόπος παραγωγής των προϊόντων είναι σωστά μελετημένος και φιλικός προς το περιβάλλον
  • Η παραγωγή του πλαστικού πληροί όλες τις προϋποθέσεις του προτύπου ιso 9001:2015 φέροντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά όπως φαίνεται ακολούθως
  • Η διαχείριση των αποβλήτων διεξάγεται κατόπιν σχεδίου έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε περίπτωση ρύπανσης στο περιβάλλον
  • Ο κατάλληλος υπολογισμός για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε παραγωγική διαδικασία της εταιρίας
Theo Dynamics ISO 9001:2015 EL
Theo Dynamics ISO 14001:2015 EL
Theo Dynamics ISO 45001:2018 EL

(Κάντε κλικ στο banner για να δείτε το πιστοποιητικό)