Συμμετείχαμε στην Εμπορική Έκθεση IFAT στο Μόναχο, σχετικά με την υπεύθυνη συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των αποβλήτων.