Παρευρέθη σε μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες πλατφόρμες επιχειρήσεων και δικτύωσης για την επεξεργασία του πλαστικού, παρέχοντας βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, έχοντας πρόσβαση στις σύγχρονες τεχνικές σε συνδυασμό με άμεση επαφή με γενικούς διευθυντές, διευθυντές παραγωγής, εργολάβους κ.λπ.