Επισκεφθήκαμε τη Ρωσία όπου διεθνείς κατασκευαστές και προμηθευτές του τομέα της τεχνολογίας, παρουσίασαν υπηρεσίες και λύσεις στους περιβαλλοντικούς τομείς στη Ρωσία και στις γειτονικές χώρες, αναπτύσσοντας επιχειρηματικές σχέσεις και επεκτείνοντας τις επιχειρήσεις.