Λάβαμε μέρος στην έκθεση Plast Eurasia και ήρθαμε σε επαφή με πολλές εταιρείες παγκοσμίως, τους ίδιους τους εκπροσώπους, επαγγελματίες γνώστες του αντικειμένου, όλοι του κλάδου του πλαστικού.